پیچ و رولپلاک سنگ نما امید

وقتی سنگی از نما ریزش میکند باید انرا پیچ و رولپلاک بکنیم تا دیگر شاهد ریزش ان سنگ نباشید.  پیچ و رولپلاک سنگ نما امید بهترین گذینه برای انجام این خدمات میباشد.

برای   استعلام قیمت   روی لینک قرمز کلیک کنید.

 

پیچ و رولپلاک سنگ نما