بستن

روش های اب بندی نما در بندرعباس-اکیپ ضد اب سازی و عایق کاری نما در بندرعباس

بندرعباس کار در ارتفاع:جلوگیری از ورود اب به داخل نمای ساختمان در بندرعباس   نمای ساختمانی بخش جدانشدنی آن است. اما موضوع از این قرار…

عايق كاري نما در ماهدشت و صفادشت-اب بندي نماي ساختمان در ماهدشت و صفادشت

چگونگی آب بندی نما در ماهدشت و صفادشت یکی از مهم ترین نقاط هر ساختمانی نمای آن می باشد که بیشتر مورد توجه قرار می…

09354151868