راپل راپل یک روش نوین و جدید ساختمانی به حساب می اید که میتوان بدون بستن داربست و متعلقات اضافی کارهای ترمیم و تعمیر نمای…