معنی اب بندی نما در رشت پایتخت استان گیلان به صورت کلی به مجموعه روش هایی که برای جلوگیری از نفوذ اب روی نمای ساختمان…