حقوق و دستمزد راپل کار و کار در ارتفاع مقدمه امروزه با ازدحام جمعیت و افزایش روز افزون زندگی شهری و پیشرفت تکنولوژی، شکل قدیمی…