پوشاندن سوراخ های روی کاشی و سرامیک مقدمه در هر منطقه ای از شهر های بزرگ مثل: تهران، کرج و.. که زندگی میکنید گاهی اوقات…