نماکاری بدون داربست با طناب و جلوگیری از ریزش سمگ نما امروزه با پیشرفت و گسترش شهرها سطح تقاضای افراد بالا رفته و چون علم…