صحبت های وکیل دادگستری راجع به ریزش سنگ نمای ساختمان پیچ و رولپلاک نما پیچ و رولپلاک به اتصال دو قطعه فلزی و پلاستیکی گفته…